The Beckham Family Celebrates Cruz Beckham’s Birthday At Lucky Strike