News Bites: Zac Efron To Sing His Way Through ECON 101?