Matthew Morrison Working With Elton John On Solo Album