Kris Humphries Celebrates His Birthday At Abe & Arthur’s