Katie Holmes Take Suri Cruise To Nail Salon

GR | September 8, 2013 - 1:57 pm