Cameron Diaz Tries To Avoid The Paparazzi Post-Workout

0